We willen er als club voor zorgen dat iedereen zichzelf kan zijn, dat we rekening houden met elkaar en dat we respectvol omgaan met andere leden van onze club. Je komt niet altijd met iedereen goed overweg en in een grote familie als Voorwaarts is het ook goed mogelijk dat je bij niemand terecht kan met je vragen of problemen. Als dat het geval is, zijn er toch 2 vertrouwenspersonen binnen onze club waar jullie op dat moment terecht kunnen. Tegenwoordig krijgt die persoon de officiële term van Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit (API). API is een aanspreekpunt waarbij alle Voorwaarts leden terechtkunnen met vragen (over pestgedrag, discriminatie, grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit) of voor een persoonlijk gesprek.


Het eerste API is Patricia Naessens die de voorbije jaren al de functie van ombudsvrouw of vertrouwenspersoon invulde. Daarnaast hebben we nog een tweede API gekozen in functie van onze jeugdleden. Lauren Denis engageert zich hiervoor, zodat alle jeugdleden iemand kunnen aanspreken die meer bij hun leefwereld aansluit. Mocht er een moment zijn waarop je niet goed weet bij wie je terecht kan, dan staan Patricia of Lauren klaar om te luisteren en eventueel samen naar een oplossing te zoeken. Zij houden deze gesprekken vertrouwelijk, tenzij jullie zelf willen dat er andere personen bij betrokken worden.

VW/KCE (Jeugd)bestuur