CONTACT DETAILS

KKC Voorwaarts - Secretariaat J. Vanheerentals - Rozenhof 29 - 2650 Edegem Tel: +32(0)3440.15.62 email voorwaarts@korfbal.be

Kantine Jacob de Roorestraat 6 -  2650 Edegem Tel: +32(0)3449.90.38


 1. De tombola LieRoy van KKC Voorwaarts ondersteunt en helpt met zijn opbrengst de getroffen Voorwaarts leden van een huisbrand in de KLEINE STEENWEG 29 - 2610 WILRIJK.
 2. Deze actie is een tombola, de winnende nummers stemmen overeen met de aangegeven prijzen die op zondag 6 mei worden getrokken.
 3. Er worden 1000 deelbewijzen (loten) digitaal in omloop gebracht en verkocht aan 5 euro/stuk. Elk lot draagt op de voorkant een tombolanummer van 4000 tot en met 9999.
 4. De winnende nummers worden vanaf 7 mei 2018 bekend gemaakt op de website van KKC Voorwaarts (www.voorwaartskkc.be)
 5. De gewonnen prijzen worden door de winnaars in de kantine van KKC Voorwaarts afgehaald. Aan de winnaars kan worden gevraagd een ontvangstbewijs te tekenen.
 6. Met de overhandiging van de prijs wordt deze beschouwd als afgehandeld. Een uitbetaling van de prijzen is niet mogelijk. Elk LieRoy – deelnemingsbewijs kan slechts eenmaal een prijs winnen.
 7. Prijzen kunnen tot en met 01 oktober 2018 afgehaald worden, daarna vervallen ze.
 8. De trekking der prijzen gebeurt in de kantine van KKC Voorwaarts op zondag 6 mei te 18:30 – Jacob de Roorestraat 6 – 2650 Edegem.
 9. De verantwoordelijke organisator van de LieRoy-tombola is KKC Voorwaarts. Deze actie is onderworpen aan de tombolawetgeving.
 10. De te winnen prijzen zijn:
  Hoofdprijs is een volledige maaltijd (eten en drinken) voor 4 personen vrij te gebruiken tijdens eender welk “de VW-keuken presenteert” moment. Geschatte waarde 140 Euro
  Troostprijzen zijn 4 zaalabonnementen seizoen 2018 – 2019. Geschatte waarde 45 Euro per stuk.
 11. Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer het wedstrijdreglement en alle beslissingen die de organisator in verband met de wedstrijd zal treffen.
 1. KKC Voorwaarts verzamelt, verwerkt en gebruikt de persoonlijke gegevens van een deelnemer (naam en e-mailadres), opgegeven tijdens de registratie van de tombola om de winnende deelnemers kennis te geven van hun recht op een prijs, de winnaars te publiceren, de Tombola te organiseren en fraude te beteugelen. KKC Voorwaarts behoudt deze gegevens zolang de duurtijd van de tombola niet verstreken is. Wanneer alle winnende nummers getrokken zijn (en de desbetreffende deelnemers hiervan kennis hebben gekregen) dan worden de persoonlijke gegevens van de deelnemers permanent gewist. KKC Voorwaarts zal de persoonlijk gegevens nooit delen met derden. Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer de gedefinieerde regels voor het gebruik en opslagen van de persoonlijke gegevens.